Så går det till

Har du fått en lackskada på din bil? Hör av dig till oss så gör vi en bedömning av skadan, och beroende på skadans art kan vi antingen boka in dig och hjälpa dig direkt, eller hänvisa dig till en plåtverkstad som först får rätta till eventuella skador.

Vår process

När vi får ett uppdrag, oavsett om det kommer ifrån dig som privatperson, ditt företag, från ett försäkringsbolag eller ifrån någon av våra samarbetspartners så följer vi ett väl inarbetat och effektivt sätt att behandla och utföra uppdraget.

1. Ytbehandling och förberedelse

Vi börjar med att behandla ytan, dvs. förbereda den för lackering. Förarbetet är extremt viktigt när man lackerar, och vi är extra noga med grundning och slipning. Denna process kan ske flera gånger för att uppnå en perfekt grund.

2. Lackering

Beroende på vilket arbete som skall utföras och vilken yta som skall lackeras kan det krävas olika antal lager. När färgen är torkad och slipad en sista gång så läggs det på klarlack. Klarlacken ger den fina ytan och ett extra skydd för din lack.